Rejestracja konta w serwisie

Ochrona danych osobowych

Udostępniane dane są chronione zgodne z Ustawą o ochronie danych osobowych. Firma Sukces jest administratorem bazy danych osobowych. Udostępniający ma prawo do wglądu, zmiany i usunięcia danych osobowych z bazy firmy Sukces. Udostępnianie danych jest dobrowolne. Oświadczam, że zostałem poinformowany o przysługujących mi prawach i wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie w tym również dla celów marketingowych, przez firmę Sukces lub inny podmiot związany umowa z firmą Sukces moich danych osobowych.