Polityka prywatności

I. Ochrona danych osobowych
1. Wszelkie dane osobowe umieszczone w Serwisie lub przekazywane Administratorowi w celu korzystania z Serwisu przetwarzane są zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Administrator nie odpowiada za sposób ochrony i przetwarzania danych osobowych przekazanych podmiotom oferującym swoje usługi przy wykorzystaniu Serwisu.
2. Za każdym razem, gdy mowa jest o serwisie należy przez to rozumieć portal www.turystykawiejska.com, prowadzony przez Roberta Kluska, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą „Sukces” Robert Klusek, ul. Bałtycka 7/40, 76-270 Ustka, NIP 8392436037, mail kontaktowy: biuro@turystykawiejska.com.

II. Klauzula informacyjna RODO – przetwarzanie danych osobowych.
Informacja na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej
RODO:
1. Administratorem danych jest Robert Klusek, prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Sukces” Robert Klusek, ul. Bałtycka 7/40, 76-270 Ustka, NIP 8392436037, mail kontaktowy: biuro@turystykawiejska.com
2. Celem zbierania danych Użytkowników jest zapewnienie możliwości korzystania z Serwisu oraz zabezpieczenie możliwości dochodzenia roszczeń. Celem przetwarzania danych osobowych Przeglądających dokonujących rejestracji jest świadczenie usług marketingowych oraz informowanie o aktualnościach związanych z funkcjonowaniem Serwisu.
3. Podstawa przetwarzania danych osobowych: art. 6 ust. 1 lit a) (dane osobowe Przeglądających przekazane w trakcie rejestracji, korzystanie z usługi newsletter), lit b) (dane Użytkowników umieszczane w celu założenia konta lub przekazywane w celach związanych z korzystaniem z konta) i f) (dochodzenie roszczeń, usługi marketingowe) RODO.
4. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.
5. Podanie danych jest dobrowolne lecz niezbędne do korzystanie z Serwisu przez Użytkowników lub otrzymywania informacji przeznaczonych dla Przeglądających.
6. Dane udostępnione przez Panią/Pana mogą zostać przekazane podmiotom na podstawie przepisów prawa oraz stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom świadczącym usługi hostingowe dla Serwisu.
7. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
8. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
9. Dane osobowe przetwarzane będą przez czas rejestracji Przeglądającego, korzystania z Serwisu przez Użytkownika oraz przez okres uprawniających do dochodzenia roszczeń. Osoby, których dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

III. Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii.
1. Serwis umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.
2. Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora. Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.
3. Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

IV. Zapisy dotyczące usługi newsletter.
1. Usługa świadczona jest na podstawie zgody i korzystanie z niej może łączyć się z dodatkowymi profitami w korzystaniu z serwisu określonymi w cenniku serwisu.
2. Usługa świadczona jest w celach marketingowych serwisu.
3. Cofnięcie zgody odbywa się na zasadach określonych w pkt V Polityki prywatności.

V. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wszelkie dane osobowe podane na podstawie zgody przetwarzane będą do czasu jej wycofania, co wywierać będzie skutek wyłącznie na przyszłość. Cofniecie zgody może nastąpić w dowolnym momencie poprzez wysłanie wiadomości przy wykorzystaniu formularza kontaktowego.